Základné informácie

TK GSM celoročne prijíma do svojej tenisovej prípravky deti od 4 rokov, ideálne však na začiatku školského roku. Počas prípravky rodičia zistia, či ich deti majú záujem o šport. Na tréningoch deti získajú základné pohybové a tenisové zručnosti, ktoré ich pripravia na vstup do sveta tenisu. V prípravke zapožičiame počas prvých týždňov deťom všetky potrebné športové potreby.

Predsúťažný tenis je osobitná a dôležitá kategória do ktorej sa v rámci tenisovej prípravky vyberajú deti vo veku 7-9 rokov, ktoré sa tenisu už intenzívne venujú a radi súťažia. Pre túto skupinu detí je pripravený osobitný tenisový a kondičný program, ktorý je prispôsobený ich veku. Týmto deťom sa venujú naši mladí tréneri pod dohľadom hlavného trénera.

Pre malých tenistov je pripravená samostatná súťažná kategória HTO (deti do 10 rokov)

Poplatky:

Všetci hráči platia formou mesačného tréningového paušálu určeného podľa počtu tréningov do týždňa.

Po vzniknutí členstva v klube sa platí aj ročný členský poplatok. (Podrobnosti v sekcii Členovia klubu)

Letný tenisový tábor

Aj tento rok pre našich najmladších pripravujeme denný tenisový tábor v termínoch:

Termín A: 15.7. – 19.7. 2024

Pre viac informácii:

Marek Potočňák (+421 907 594 426)
Erik Onofrej (+421 918 562 355)

Kontaktujte nás

    +421 907 594 426

    info@tkgsm.sk

    Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov o.z., Terchovská 3/B, 080 01 Prešov, IČO: 51007282, DIČ: 2120941559

    Adresa kurtov: Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Prešov

    © 2021 HOBERTO