Dotácia od mesta Prešov

Mesto Prešov podporilo v roku 2023 TK GSM Prešov sumou 1360 €. Dotácia mesta bola na podporu činnosti mládežníckej zložky nášho klubu.

Zároveň ďakujeme za dotáciu v projekte -„Nahrávacie stroje-iná forma tréningu“, ktorý bol podporený z rozpočtu PSK

Ďakujeme.

+421 907 594 426

info@tkgsm.sk

Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov o.z., Terchovská 3/B, 080 01 Prešov, IČO: 51007282, DIČ: 2120941559

Adresa kurtov: Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Prešov

© 2021 HOBERTO