Autisti Prešov

V máji 2020 sme úspešne spustili tenisový projekt „Aj ty môžeš hrať tenis“. Raz do týždňa u nás trénujú deti s autizmom.

+421 907 594 426

info@tkgsm.sk

Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov o.z., Terchovská 3/B, 080 01 Prešov, IČO: 51007282, DIČ: 2120941559

Adresa kurtov: Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Prešov

© 2021 HOBERTO